21.09.11 г.

Аделина Попнеделева "Без наименование"/Adelina Popnedeleva "Untitled"


Aделина Попнеделева

Лиляна Десимирова
Без наименование
Акварел, 27х37см
Един малък акварел нарисуван от моята майка, защото съм част от нея и тя живее в мен.

Adelina Popnedeleva
Liliana Desimirova
Untitled
Aquarelle, 27х37cm
One small aquarelle, painted by my mom,because i am a part of her and she lives in me.

Няма коментари:

Публикуване на коментар