22.09.11 г.

Александър Вълчев "Семеен портрет"/ Alexander Valchev "Family Portrait"


Александър Вълчев
Семеен портрет

2007
дигитален печат, хартия, 125х83 см

Alexander Valchev
Family Portrait


2007
Inkjet print on Photo paper, 125x83 cm


Пролет

2007
дигитален печат, хартия, 125х69 см


Spring
2007
Inkjet print on Photo paper, 125x69 cm


Няма коментари:

Публикуване на коментар