22.09.11 г.

Расим "Органични картини"/ Rassim "Organic paintings"


РАСИМ
Илия

2007
От серията "Органични картини"
урина върху хартия, 105 х 78 см

RASSIM
Ilia

2007
from the series Organic paintings
urine on paper, 105 х 78 cm


РАСИМ
Мадона

2009
от серията "Органични картини"
урина върху хартия
78 х 105 см

RASSIM
Madonna

2009
from the series Organic paintings
urine on paper, 78 x 105 cm

Урината е холографският код на тялото. Тя е боята, тонът, с който се живописва тялото.

These works represent urine as the holographic code of the body. Urine is treated as the paint and tone, which the body can be painted with.
Няма коментари:

Публикуване на коментар