22.09.11 г.

Надежда Олег Ляхова "Сокопреливачка"/ Nadezhda Oleg Lyahova"Sap Dispenser"


Надежда Олег Ляхова
Сокопреливачка

2011
Обект, 18х18х45 см

Nadezhda Oleg Lyahova
Sap Dispenser

2011
Object, 18x18x45 cm


Сестра ми, преди година, ми донесе корейски сувенир – малко растенийце, затворено в малка капсулка. Не ми се стори естествено жив организъм да се държи изолиран в пластмасова кутия и го освободих. След месец живот на свобода растенийцето почти умря. Преди съвсем да умре, го върнах обратно в капсулата. От тогава живее в естествената си среда.

An year ago, my sister brought me a souvenir from Korea-tiny little plant, enclosed in a small capsule. It seemed unnatural to me that a living organism had been isolated in a plastic box, therefore I've liberated it. After a month of life in freedom, the tiny plant almost died. Before its complete death, it had returned it back into the capsule. Since then it lives in its natural environment.


Няма коментари:

Публикуване на коментар