27.09.11 г.

Oткриване на изложбата 9 септември 2011 /Opening of the exhibition September 9,2011


Кураторките Надежда Джакова и Алла Георгиева посрещат посетителите в компанията на служителките в музея -близначките Искра и Сияна
  The curators Alla Georgieva and Nadezdha Dzhakova welcome visitors in company of the employees the
museum-twins Iskra and Siana  (photo Chavdar Georgiev)


 Мария Василева и  Надежда Олег Ляхова
The art critic and curator Maria Vassileva and the artist Nadezdha Oleg Lyahova
( photo Chavdar Georgiev)
Художничката  и писателката Елена Атанасова
The artist and writer Elena Atanasova ( photo Chavdar Georgiev)
Отляво-издателката на книгата "Възможните майки" Емилия Миразчийска , Алла Георгиева и Надежда Джакова
From left to right: the publisher of the book "Possible mothers" Emilia Mirazchiyska,
Alla Georgieva and Nadezdha Dzhakova ( photo Svetlozara Alexandrova)

Директорът на Националната художествена галерия Слава Иванова любезно предоставила пространството на Софийския арсенал-музей за съвременно изкуство за тази изложба.
The director of the National Art Gallery  Slava  Ivanova courtesy provided the space of Sofia Arsenal-Museum of Contemporary Art for this exhibition (photo Chavdar Georgiev)

Художници-участници в изложбатаArtists-participants in the exhibition

Симеон Симеонов/ Simeon Simeonov ( photo Galina Yotova)
Александър Вълчев / Alexander Valchev (photo Galina Yotova)
 Олег Мавроматти / Oleg Mavromatti (photo Galina Yotova)
Светлозара Александрова / Svetlozara Alexandrova (photo Galina Yotova)

РАСИМ / RASSIM (photo Galina Yotova)
Алла Георгиева / Alla Georgieva (photo Galina Yotova)

  Самуил Стоянов / Samuil Stoyanov (photo Galina Yotova)
Людмил Лазаров /  Ludmil Lazarov (photo Galina Yotova)

 Надежда Олег Ляхова / Nadezdha Oleg Lyahova ( photo Galina Yotova)

 Венцислав Занков / Ventsislav Zankov (photo Galina Yotova)
Галина Йотова / Galina Yotova 
Искра Благоева / Iskra Blagoeva ( photo Iskra Blagoeva)
  Ива Яранова /  Iva Yaranova ( photo Alla Georgieva)

 Бисера Йосифова и Чавдар Николов
The art critic Bisera Yossifova and the artist Chavdar Nikolov
(photo Chavdar Georgiev)
Отляво надясно: Светлозара Александрова, Йонко Василев и  РАСИМ
From left to right: the artist Svetlizara Alexandrova, the collector and artist Yonko Vassilev and the artist RASSIM (photo Chavdar Georgiev)
Надежда Джакова и  Яра Бубнова
The curator Nadezdha Dzhakova and  the art critic and curator Yara Bubnova ( photo Chavdar Georgiev)
 Калина Димитрова / Kalina Dimitrova (photo Chavdar Georgiev)
Венцислав Занков /  Ventsislav Zankov (photo Chavdar Georgiev)
Алла Георгиева ,Надежда Олег Ляхова , Нина Ковачева и Валентин Стефанов
(Снимки Чавдар Георгиев)
 Alla Georgieva, Nadezdha Oleg Lyahova, Nina Kovacheva and Valentin Stefanov
(photo Chavdar Georgiev)

Надежда Джакова и Искра Благоева
The curator Nadezdha Dzhakova and the artist Iskra Blagoeva ( photo Iskra Blagoeva)   


 

  
 

 
Няма коментари:

Публикуване на коментар