22.09.11 г.

Галина Йотова "Принцеса Д"/ Galina Yototva "Princes D"Галина Йотова
Принцеса Д - I, II, III

2003

дигитален печат, платно, 23 х 25 см

Когато ме поканиха да напиша текст за книгата „Възможните майки”, дълго време не знаех с какво и как да започна. Тогава ми помогна Емилия Миразчийска, която ме подсети да опиша един мой снимачен ден. И аз се сетих за тези фотографии от 2003 г. Така снимките на „Принцеса Д” провокираха разказа ми „Обикновена история”. Момичето от фотографиите преживя една не-обикновена и трагична история, а финалът й беше в клиника за душевно болни. В един делничен ден сърцето й спря. От много сгъната болка, може би? С някои от нейните фотографии спечелих награда. А името й е Диана.


Galina Yotova
Princes D - I, II, III

2003

Digital print, canvas, 23 х 25 cm

When I was invited to write a text about the book, "Possible mothers” I didn't know how to get started. Then Emilia Mirazchiiska reminded me I can describe one day of my photo shooting. Then I thought about these photographs from 2003. That's how the series "Princess D" provoked the writing of "Simple Story." The girl on the photographs suffered through non-ordinary and tragic story, which finale was at a clinic for mentally ill. One day her heart stopped. May be because of this “long folded” pain? Some of the photographs with her had won me a prize. And her name is Diana.

Няма коментари:

Публикуване на коментар